ALUPROF – MB CASEMENT

Kategória: Hliníkové okná
Systém okien otváraných von s tepelnou prepážkou MB-86 Casement je súčasťou systému MB-86 a slúži na vykonávanie prvkov architektonickej vonkajšej zástavby, napr. rôznych typov pevných okien, otváraných von, zádverí, vitrín a priestorových konštrukcií, ktoré sa vyznačujú dobrou tepelnou a zvuk izoláciou a vodo- a vzduchotesnosťou. Tento systém spĺňa požiadavky na úsporu energie a ochranu životného prostredia. Parametre okien vyrobených z prvkov systému MB-86 Casement prekračujú požiadavky najprísnejších platných predpisov a noriem.

Ďalšie produkty