MB – SR50

Kategória: Fasády
Systém predstavuje celý rad produktov a riešení, ktoré zabezpečujú komplexné uspokojenie základných potrieb zákazníkov. Medzi produkty tejto skupiny patria: MB-SR50N určený na výstavbu ľahkých obvodových stien, MB-SR50NHI so zvýšenou tepelnou izoláciou, MB-SR50N EFEKT pološtrukturálna fasáda, MB-SR50N EI stĺpiková a priečniková protipožiarna stena a všetky už spomenuté v základnej verzii MB-SR50, v ktorej majú profily zakrivenie s polomerom 2,5 mm.
Systém predstavuje celý rad produktov a riešení, ktoré zabezpečujú komplexné uspokojenie základných potrieb zákazníkov. Medzi produkty tejto skupiny patria: MB-SR50N určený na výstavbu ľahkých obvodových stien, MB-SR50NHI so zvýšenou tepelnou izoláciou, MB-SR50N EFEKT pološtrukturálna fasáda, MB-SR50N EI stĺpikovo-priečniková protipožiarna stena a všetky vyššie uvedené v základnej verzii MB-SR50, v ktorej majú profily zakrivenie s polomerom 2,5 mm. Okrem toho máme širokú ponuku fasádnych žalúzií určených pre tento systém, ako aj individuálne riešenia, napríklad EXTRABOND (systém vetraných stien). Vďaka upevňovaciemu systému sú konštrukcie robustné, vodotesné a vzduchotesné a majú dobré zvukovoizolačné parametre. Použitie priebežného tepelného prerušenia zo špeciálneho materiálu a profilovaných tesnení EPDM na zasklenie umožňuje dosiahnuť vhodnú triedu tepelnej izolácie.

Ďalšie produkty