MB-SR50N EFEKT

Kategória: Fasády
MB-SR50N EFEKT je štrukturálna verzia fasády so zvýšenou tepelnou izoláciou (Uf od 0,9 W/m2K). Vďaka bodovému ukotveniu skla vzniká z vonkajšej strany rovnomerný hladký povrch skla rozdelený štruktúrou vertikálnych a horizontálnych línií so šírkou 20 mm.

Medzery medzi sklenenými poliami sú vyplnené špeciálnym štrukturálnym silikónom, ktorý zabezpečuje vysokú tesnosť a zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti.

Veľkou výhodou tohto systému je skutočnosť, že má odporúčania od popredných svetových výrobcov silikónu - Dow Corning, Tremco-Sica a Ilbruck - čo nielen zvyšuje prestíž tohto riešenia, ale zaručuje aj pevnosť a tesnosť konštrukcie, ako aj ľahký prístup k rôznym technológiám medzi dodávateľmi skla. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že silikón možno v tomto systéme použiť v rôznych farbách, čo výrazne rozširuje možnosti pri navrhovaní fasád.

Fasády realizované v systéme MB-SR50N EFEKT majú nielen výborné úžitkové parametre, vysokú tepelnú izoláciu, ale aj efektný vzhľad, ktorý dodáva budovám prestíž a charakter.

Ďalšie produkty